Kalendarz Ślężański 2020-2021. Pożegnanie...?

March 31, 2020 10:32 pm

Pomimo, że to premiera, ten wpis jest dość wyjątkowy. To zarazem, prawdopodobnie, pożegnanie tego projektu. Kalendarz Ślężąński, to 7lat zamkniętych w maleńkiej broszurce. Niestety ta formuła w którą ubrałem tę publikację nie przetrwała próby czasu i się wyczerpała.


Niniejszy albumik to retrospekcja tych 7lat życia z Masywem Ślęży i najbliższą mu okolicą. Wiele przyjemnych chwil w terenie, z dala od uciążliwego zgiełku cywilizacji. Nie są to nowe zdjęcia. To 14 fotografii wyselekcjonowanych z poprzednich edycji i przekonwertowanych do formy czarno-białej. Takie nowe spojrzenie na stare zdjęcia.

Co mi pozostaje? Zaprosić do przejrzenia sobie Kalendarza w serwisie issuu.com