Zapowiedzi i nowości...

November 17, 2014 10:51 pm

Na ukończeniu jest pierwszy mini album, z większej serii, poświęconej Parkowi Krajobrazowemu Doliny Bystrzycy. Jest to pokłosie ponad rocznej pracy w „terenie” i wędrówek po Bystrzyckich grądach i łęgach. W tym czasie udało mi się zrobić ponad 200 zdjęć, z których wybrałem, mam nadzieję kilka najlepiej oddających piękno i charakter tego miejsca.

W niedługim czasie powinny ruszyć prace nad kolejnym tomikiem. Temat niech pozostanie małą niespodzianką.

Od dłuższego czasu trwają prace nad już trzecią edycją KALENDARZA ŚLĘŻAŃSKIEGO.

W serwisie ISSUU Można obejrzeć aktualne wydanie.

Pomysł na tego typu album urodził się kilka lat temu. Często odwiedzam Masyw Ślęży, dzięki czemu udało się uzbierać sporą kolekcję myślę, że ciekawych zdjęć. Nie natrafiłem też na żadną publikację promującą tę okolicę. I tak od myśli do słowa, a od słowa do czynu, wraz z grupą znajomych i przyjaciół zmaterializował się ten album. Oprócz moich zdjęć, wewnątrz znajdują się jeszcze fotografie dwójki autorów: Izabelli Kaczery, oraz Karoliny Justyny Gałązki (lokalnej artystki, malarki i ilustratorki). Początki nie były łatwe. Pierwsza edycja przeszła niemal bez echa (dystrybuowana tylko „pocztą pantoflową”). Druga opublikowana została online. Jak będą dystrybuowane następne, czas pokaże. Głównym moim zamysłem, jako pomysłodawcy i koordynatora, jest aby ta seria była tworzona przez jak najszerszą grupę twórców. Dzięki takiej konsolidacji sił, będzie można w pełni ukazać potencjał miejsca, jego piękno i wyjątkowość. Dlatego z tego miejsca zapraszam do współpracy przy tworzeniu KALENDARZA ŚLĘŻAŃSKIEGO i kontaktu za pomocą formularza lub e-mail.